Bienvenue

SAMPANA FIFOHAZANA

« Mais le Seigneur lui dit : Va, car cet homme est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom devant les nations, et les rois, et les fils d’Israël. »

Actes 9:15

Alim-bavaka

Veillée de prière.
Tous les vendredis à 20h30
Lieu à communiquer

Fotoam-bavaka

Prière d'union.
Tous les mercredis à 21h
Par CONF CALL

Asa sy Fampaherezana

Tous les deuxièmes dimanche.
Lieu:
Eglise Annonciation

Lasim-pifohazana

Retraite spirituelle
Tous les mois de Juillet
Lieu : BESANCON

Actualités de la section

Dimanche de la section Réveil 2017

Dimanche de la section Réveil 2017

Dimanche de la section réveil 2017 Ce dimanche 20/02/2017, nous avions célébré le dimanche de la section réveil de notre église.Nous avons eu la joie de recevoir le pasteur Seth Rasolondraibe, pasteur de la FPMA Paris Chauchat. Il est aussi responsable de la formation des bergers et des projets d’Eglise (SAP) de la FPMA. Sa …

Dimanche de la section Réveil 2017 Lire la suite »

INTERVIEW DE LA SECTION REVEIL

INTERVIEW DE LA SECTION REVEIL

Interview de la section réveil A l’occasion du dimanche de la section Réveil de la FPMA Vatofehizoro qui s’est déroulé ce 18 février 2018, nous avons interviewé son président afin de mieux connaitre cette section. Pouvez-vous nous dire, qu’est-ce que la section réveil, et quelle est sa particularité par rapport aux autres sections vivantes de …

INTERVIEW DE LA SECTION REVEIL Lire la suite »

Manohy ny asan'i Jesosy

  • Ny hanome famelan-keloka.
  • Ny handroaka demonia.
  • Ny hanasitrana marary.
  • Manolotra ny Fanahy Masina.
  • Mitory ny fanjakan’Andriamanitra, manambara ny Famonjena, (mampibebaka ).
  • Mampianatra, Mamangy ny kamboty.
  • Mivavaka ho an’ny reraka.
  • Mitory ny fahagagana ataon’Andriamanitra.
  • Manahaka ny toetran’ny Tompo Jesosy.
  • Mizaka ny kapoka sy ny fanejehana tahaka an’i Jesosy.

Mitohy ny asan’ny mpiandry isaky ny alahady faharoa aorian’ny fotoam-pivavahana, misy koa ny fiaraha-mivavaka miaraka amin’ny fiangonana manontolo isaky ny sabotsy hariva.

Misy ny famangina tokantrano, sy ny fiaraha-miasa miaraka amin’ireo mpiandry any amin’ny tafo rahavavy.

Raha ny tena marina dia ny kristiana rehetra na iza na iza izy efa nanaiky ny Tompo Jesosy no tokony hanao ireo asa nomen’i Jesosy ireo. Tsy voatery ho ny mpiandry na ny mpitandrina ihany. Ka anjaranao mpamaky no mamaly ny fanontaniana :

Aiza ho aiza ianao izao amin’ny antson’i Jesosy eo amin’ny fiainanao ?

Koa amin’izany dia aoka hanahaka an’Andriamanitra hianareo tahaka ny zanaka malala (Efesiana 5:1)

RAHARIJAONA Tsanta

Présidente

RAZAFIMANDIMBY Lilia

Secrétaire

RAZAFIMANDIMBY Rojo

Trésorier

Origine et définition

14 -15 oktobra 1894:

Ny namohazan’Andriamanitra an’i Dada Razaimbola Rainisoalambotao Anendaka Ambalavato-Ambatoreny, faritr’Isandra, Fianarantsoa-Ambanivohitra isika. Io no niandohan’ny tantaran’ny Fifohazana tany Madagasikara. Rehefa nandray an’i Jesosy marina izy dia nahita ny lalà-marina misy ny famonjena sy fiainana ka sahy nijoro ho vavolombelona fa Andriamanitra velona tokoa no nomba azy tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy ilay nandresy ny fahafatesana.

Ny matoantenin’ny fifohazana dia « mifoha », izany hoe miala ao amin’ny torimaso ho amin’ny fahatsiarovana ; miala ao amin’ny maizina mankao amin’ny mazava ; miala anaty loto ka tia fahadiovana ; mifady ny ratsy mifidy ny tsara ; mifady ny fahotana ka mandala ny fahamarinana ; mandresy ny fahafatesana ka misalotra ny fiainana mandrakizay. Mifototra ara-tSoratra Masina izany Fifohazana izany fa tsy kisendrasendra na vokatry ny terivaimanta toy ny fanaon’ireo manompo andriamani-tsy izy na ny mpihendaka amin’ny Fiangonana.

Ny fifohazana « mouvement de réveil spirituel » dia nipoitra « spontané » tany amintsika fa tsy vokatra fampianarana fomba vahiny na « importé ». Toby na camp de réveil no iantsoana ireo toerana itoeran’ny fifohazana.

Toby = Toeram-baotokana hanaovana fiaraha-mivavaka, fampianarana sy fampiofanana samihafa, fitaizana sy fitsaboana marary, famoahana demonia, fanokanana ho mpiandry. Misy ny toby kely sy lehibe.

Ny eto amin’ny fpma dia miovaova ny toby noho ny maha mpivahiny antsika. Misy toby efatra lehibe anefa no tena nimpoiran’ny fifohazana dia :

1894, Soatanàna, Isandra (Fianarantsoa), Dada Rainisoalambo,
1927, Manolotrony, Arindrano (Fianarantsoa), Neny Ravelonjanahary,
1939, Farihimena, Vakinakaratra (Antsirabe), Dada Rakotozandry Daniel,
1941, Ankaramalaza, Anala (Vohipeno), Neny Volahavana Germaine « Nenilava »

Ny « Iraka » na « Messager (pélerin) », dia ireo izay mandeha mitoriteny mitety tanàna maro eny rehetra eny. Mpiandry (ondry) na « Berger » no anarana raisin’ireo laika [laïc = tsy pastora] mpiasa amin’ny toby.

Ankehitriny dia saika efa manenika ny fiangonana manontolo ny mpiandry fa tsy mijanona amin’ny toby toy ny tany am-pihandohana intsony ary lasa sampana velona amin’ny fiangonana maro.Raha adika dia ny fiangonana mihitsy ankehitriny no tian’ny Tompo ho fohazina tanteraka amin’ny torimasony.

Olona mahatsapa fa nahazo antso avy amin’ny Tompo, tahaka an’i Apostoly Paoly niala sy nanary tanteraka ny fanao teo aloha (endrika sampy isan-karazany) ka mandeha tsy misy ady varotra amin’izay hampanaovin’i Tompony azy :

Voataiza tamin’ny Filazantsara sy nilomano tanteraka tao anaty fiainana kristiana, Mahafantatra tsara ny Soratra Masina ary Mandray andraikitra feno teo amin’ny fampandrosoana ny Fiangonana.