Pâques FPMA Vatofehizoro 2016

Confirmation paques 2016 fpma
Paques 2016
"Le Seigneur est réellement ressuscité" Luc 24: 34

Nous avons célébré Pâques avec allégresse, ce dimanche 27 mars 2016.

Les paroissiens sont venus nombreux pour louer Christ ressuscité.
Et en ce jour de fête , l’église a accueilli parmi ses communiants Timothy ANDRIANOMENJANAHARY, qui a confirmé sa foi devant toute l'assemblée.

Eva ANDRIANOMENJANAHARY nous a ensuite offert un instant de louange en entonnant "Halleluia", repris par toute L'Eglise.

En signe de reconnaissance pour Jésus Christ notre Sauveur, la chorale a chanté "Ampy ahy Jeso".
Et nos jeunes de la stk ont aussi célébré le Père à travers leur chant "Father".

Remercions Notre Seigneur pour son amour infini et sa miséricorde.
Et à Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur seul soit la Gloire, au siècles des siècles. Amen.

FPMA Vatofehizoro
Drapeau francais


"Efa nitsangana marina tokoa ny Tompo" Lioka 24: 34

Nankalaza ny Paska amin'ny fifaliana lehibe isika anio alahafy 27 martsa 2016. Tonga maro ny mpiangona hidera sy hankalaza an'i Kristy velona.

Ary amin'izao andro fety izao koa no nandraisain'ny fiangonana ho anisan'ny mpandray fanasan'ny Tompo an'i Timothy ANDRIANOMENJANAHARY,izay nanambara ny finoany eo imason'ny mpiangona rehetra. Avy eo Eva ANDRIANOMENJANAHARY no nanolotra antsika fotoanam-piderana amin'ny alalan'ny hira "Halleluia", izay narahin'ny fiangonana manotolo.

Ho fisaoranana an'i Jesosy Kristy Mpamonjy antsika no nihiran'ny Antoko-mpihira ny hira "Ampy ahy Jeso". Ary ireo tanorantsika ao amin'ny STK ko dia nankalaza ny Ray amin'ny hira "Father".

Misaotra ny Tompo isika noho ny fitiavany lehibe sy ny famindram-pony amintsika.

Ary an'i Jesosy Tompontsika sy Mpamonjy antsika irery ihany ny dera sy haja ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.

FPMA Vatofehizoro
Drapeau malgache