SYNODA LEHIBE FAHA-37

SYNODA LEHIBE FAHA-37

Notanterahina tany Bordeaux ny 2-3-4 Novambra 2018 lasa teo ny Synoda lehibe faha 37 n’ny
Fpma ka ny teny faneva tamin’izany dia izay hita ao amin’ny Matio 10 and 8.


126 no isan’ireo mpizaika tamin’izany izay avy amin’ny tafo Fpma eto Frantsa sy La Reunion sy
ireo fiaraha-mivavaka efa misy. Maro ny zavatra nodinihina sy notapahina tamin’izany.


Santionany tamin’izany ireto :
-Ny tafo Cergy dia nifindra faritany avaratra andrefana fa tsy fafats intsony
-Ny faritany eto amin’ny Fafats no handray ny synoda lehibe 2020
-. . . .


Ireto no mpikambana ao amin’ny Birao foibe lany hitondra mandritra ny 2
taona:
- Pasitera RASOLONDRAIBE Seth Pastera Synodaly Filohan’ny FPMA
- Pasitera RAHARINDRANTO Falimanana Filoha mpanampy
- RATIARISON Rolland Filoha mpanampy Laika
- RAMAROTAFIKA Rado Tonia
- RANDRIAMBOLOLONA Hery Laurent mpitatam-bola
- RANAIVOSON Heriharijaona Mpitahiry vola
- Past RAMAHERIJAONA Jean Teddy mpanolontsaina


Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra

La 37 ème édititon du grand synode FPMA a eu lieu à Bordeaux les 2, 3 et 4 novembre 2018.
Le thème choisi se trouvait dans Mat 10 verset 8.


Le nombre des participants étaient de 126, venant des tafo FPMA de France et de La Réunion
ainsi que les autres paroisses qui existent déjà. Plusieurs sujets ont été étudiés et des décisions
ont été également prises durant cette édition.


Nous pouvons citer :
- Le changement de région du tafo Cergy qui à partir de maintenant fera partie de la région Nord
Ouest.
- La région qui accueillera le prochain Grand Synode 2020 sera la région Fafats


Les prochains membres du nouveau bureau durant les deux prochaines années seront :
- Pasteur RASOLONDRAIBE Seth Pasteur Synodale - Président de la FPMA
- Pasteur RAHARINDRANTO Falimanana – Vice président
- Pasteur RATIARISON Rolland - Vice président laîque
- Pasteur RAMAROTAFIKA Rado Tonia
- Pasteur RANDRIAMBOLOLONA Hery Laurent - Sécretaire
- Pasteur RANAIVOSON Heriharijaona - Trésorier
- Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy – Conseiller


A Dieu seul la gloire.

Ajouter un commentaire