20160419 Fanompoampivavahana Fahatsiarovana

  

                                                            FANOMPOAM-PIVAVAHANA FAHATSIAROVANA

 

                                 Ho an’ny Mpitandrina sy ny Filoha ary ny Komity Faritany 6

                                 Ho an’ny Mpitandrina sy ny Komitin’ny Tafo 39 ary ny Fiaraha-mivavaka 3

                                 Ho an’ny Vahoakan’Andriamanitra rehetra ato amin’ny FPMA.

 

    Ho aminareo anie ny Fahasoavana sy ny ny Fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo!

 «Miaraha mifaly amin'izay mifaly, miaraha mitomany amin'izay mitomany.»Romana 12, 15.

«Ary reko nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: Soraty izao: Sambatra ireo maty, izay maty amin'ny fanompoana ny Tompo manomboka izao! Eny, hoy ny Fanahy Masina, aoka izy ireo hahazo fitoniana amin'ny fisasarany, fa ny asany manaraka azy. » Apokalypsy 14, 13

     Ny Filoha sy ny Birao FOIBE FPMA, ny KOMITY MAHARITRA, ny VAOMIERA SOSIALY, ny Tale sy ny KOMITY NASIONALY PROJET LAÏC, ny EKIPA FILOHA ao amin’ny Sampana Iraisana TILY ato amin’ny FPMA, ny Conseil d’Administration des ECLAIREURS ET UNIONISTES DE FRANCE (EEUdF), ny Filoha sy Komity Lehiben’ny TILY SY MPANAZAVA ANY MADAGASIKARA, ary ny Fianakaviany sy ny Mpitandrina sy mpiara-mivavaka taminy tao amin’ny Tafo FPMA VINCENNES

Dia miantso antsika hiombom-bavaka hisaotra an’Andriamanitra noho ny efa nanomezany antsika an’I Tovohery Samoela RABEFITIA niara-niasa nandritra ny taona taona maro, ary koa hampahery sy hifampizara amin’ny fianakaviana ny Filazantsaran’Ilay efa nitsangana tamin’ny maty amin’izao niantsoan’Andriamanitra azy hody any Aminy izao.

Ny Fanompoam-pivavahana dia hatao ao amin’ny Fiangonana Katolika Sainte Colombes, 23 Rue Sainte Colombes, 94800 VILLEJUIF, ny ASABOTSY 23 AVRILY 2016 tolakandro manomboka amin’ny 16.30.

«Ny ady tsara no efa vitako, tratrako ny tanjon'ny fihazakazahana, voatanako ny finoana. Ka ny miandry ahy izao dia ny satroboninahi-pandresena natokana ho an'izay manao ny marina. Ny Tompo, ilay mpitsara ara-drariny, dia hanome ahy izany satroboninahi-pandresena izany amin'ny andro fitsarana; ary tsy izaho ihany no homeny izany, fa izay rehetra miandry am-pitiavana ny hisehoany koa. »2 Timoty 4, 7-8

                                                                          Paris, 19 avrily 2016

                                                                          Ny  Filohan’ny FPMA sy FFKM-France,

                                        

                                                                          Rev. Dr Jean A. RAVALITERA

 

Commentaires (1)

RichardThype
  • 1. RichardThype (site web) | 13/11/2017
Doctors have many challenges to face as they are perennially surrounded by patients, diseases, hospital duties and over-extended or odd shift timings. Universally, doctor is considered to be a noble profession and respectable one at that, but a doctor also has to work under immense pressures, emotional strains and other physical challenges.


A regular physician like most of us at some point face will have to deal with personal situations such as important family affairs, family holidays, sickness or pregnancy that may force them to abandon medical duties. At the same time, a hospital or a healthcare facility is also constantly faced with emergency situations that demand all hands on deck round-the-clock. Therefore, every hospital, clinic or nursing home is compelled to hire locum tenens or substitute doctor in order to keep the staffing under control at all times.


In fact, locum doctors are the most valuable asset for the medical community because they provide quality medical care and act as a helping-hand in emergency situations when the medical facilities need them the most.

Unlike regular or permanent doctors, locum doctor jobs are also ideal career options for medical interns and graduates because they offer a wide array of medical exposure in varied medical specialties, work cultures and healthcare systems. Locum jobs are challenging and flexible, thus an increasing number of medical professionals have benefitted from these jobs, so whether one is looking for a family physicians position or in a hospital or in a clinic, locum jobs for doctors are available at all levels and in different healthcare systems.


In addition, being a locum doctor gives a medical professional the control over their working hours, location of work and choice of area of specialisation. Technically, locum positions are not restricted to general physicians but they are also extended to other fields of medical specialisations such as cardiology, neurology and many more.

Travelling can be an integral part of locum jobs, and these distinctive features are a boon for many dedicated medical professionals who are eager to expand their medical careers with loads of multi-cultural medical experiences. The fact that locum agencies in the UK recruit tens of thousands of locums from across the globe in various NHS hospitals, private clinics, nursing homes and other public hospitals speaks volume of the popularity of locum jobs.


Locating or getting a locum tenens job is a simple task as long as you are registered with one of the many reputable locum agencies. These agencies act as the middle man between locum tenens and medical facilities, and they also look after all the details pertaining to travel for locum tenens, accommodation and the nature of locum work.

Thus, maintaining a healthy locum doctor-agency relationship benefits both the parties, and it also increases the probability of getting recommendable employment opportunities and businesses or vice-versa.

Ajouter un commentaire