20160419 Birao FAFATS 2016-2017

Faly miarahaba antsika mpiara-miasa ao amin’ny Tompo,

 

“Ary toy izany koa ianareo : raha fatra-paniry ny zava-panahy, dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra.” 1 Korintiana 14.12

 

“Mifahara àry, ka sikino fahamarinana ny valahanareo, ary mitafia ny rariny ho fiarovan-tratra, ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsaran'ny fihavanana ny tongotrareo; ary ho fanampin'izany dia tano ny finoana ho ampinga, izay hahazoanareo hamono ny zana-tsipika mirehitra rehetra izay alefan'ilay ratsy.”Efesiana 6.14-15-16

Izany tenin’ny Soratra Masina izany no filamatra  Birao FAFATS hiasa mandritra ny taona 2016-2017.

Misaotra sy mankasitraka anareo Tafo amin’ny fiaraha-miasa ho voninahitr’Ilay Lohan’ny fiangonana sady Tompon’ny asa rahateo.

 

Araka ny tapaky ny Sinoda farany teo dia ny 27 martsa teo no daty farany hanoloran’ny Tafo ny solontena Birao FAFATS hiasa mandritra ny taona 2016-2017.

Koa feno izany ankehitriny ka dia  ampitaina amintsika ny anaran’izy ireo.

 

Andriamatoa sy Ramatoa isany ,

Tafo Fihobiana ho Filoha mpanampy : Hery RANDRIANARISOA

Tafo Grands-Champs  ho Mpanolo-tsaina : Zatovovavy Aina RAZAFINDRAMBOA

Tafo Melun ho Mpitantsoratra : Hanta RABE

Tafo Orléans ho Mpitam-bola : Nissya RANDRIAMANANTENA

Tafo Port Royal-Arago ho Mpitantam-bola : Haja RANDRIANARIJAONA

Tafo Vatofehizoro ho Mpanolo-tsaina : Patrick RABEFIRAISANA

Tafo Vincennes ho Mpitantsoratra : Harilala RAKOTOMANANA

Tafo Y.Fahazavana ho Mpanolo-tsaina : Noro RAMAMONJISOA

Oli-Tiana ANDRIANONY izay nolanian’ny Sinoda ho Filoha izay avy ao amin’ny Tafo Cergy

 

Te-hisaotra ny Tompo noho izay asa vita sy hankasitraka ny tsirairay avy tamin’ny biriky nentiny

ka nahatanterahana ny asa ho Voninahitr’Andriamanitra Ilay niantso antsika tamin’ny asa fanompoana.

“Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny asanareo sy ny fitiavana nasehonareo ho voninahitry ny AnaraNY,

raha nanompo ny olona masina hianareo sady mbola manompo ihany.” Hebreo 6.10

 

“…Araka izay efa nataonareo tamin’ny anankiray amin’ireto rahalahiko kely indrindra ireto no efa nataonareo tamiko.”

Matio 25.40b

 

Mbola mamerina ny fisaorana sy ny fankasitrahana feno.

 

Mirary soa hatrany no sady manonona ny Fiadanan’ny Tompo,

Oli-Tiana

Ajouter un commentaire