20160205 [FPMA Synoda Lehibe] ChoeurUni 2016: Fanambarana

Antony : ChoeurUni 2016,

« Miadia ny ady tsaran'ny finoana, hazòny ny fiaina-maharitra mandrakizay, fa ho any amin'izany

fiainana izany no niantsoan'Andriamanitra anao fony ianao nanambara ilay fiekem-pinoana fatratra teo

anatrehan'ny vavolombelona maro. » 1 Timôty 6:12 (DIEM)

hatao any La Réunion ny ChoeurUni 2016.

volana febroary 2016 izao, fanohon’ny antony maro samihafa dia mbola tsy ampy ny fepetra ahazoana

manantanteraka izany.

Tafo FPMA La Réunion alohan’ny 21 Febroary 2016, ny Filohan'ny FPMA, Dr. Rev Jean Ravalitera, sy ny

solontena avy amin'ny Birao AMF.

ofisialy ny hanatanterahina na tsia ny ChoeurUni 2016 any La Réunion.

FPMA hitondra am-bavaka ny fikarakarana ny ChoeurUni 2016 mba ny sitrapon'Andriamanitra irery

ihany no ho tanteraka.

« Dia toy izany koa ianareo: satria fatra-paniry ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny Fanahy Masina

ianareo, dia ireo hampandroso ny fiangonana amin'ny finoana no aoka hotadiavinareo hananana be dia

be. ».

Ry Havana,

Araka ny efa fantantsika dia tapaka tamin’ny fivoriam-ben’ny AMF tamin’ny taona 2014 fa

Na teo aza izany fikasana sy fanirina izany, dia tsapa ankehitriny amin’izao fiandohan’ny

Amin’ny maha sarobidy loatra ny fiainan'ny Fiangonana, dia hamita iraka any amin'ny ny

Aorian'io fitsidihana io, dia ny 5 Martsa 2016 no hanambaran’ny Birao Foibe amin'ny fomba

Ka eo am-piandrasana, izany dia manentana antsika vahoak’Andriamanitra eo anivon’ny

Eto am-pamaranana dia tonona etoana ny teny avy ao amin'ny 1 Kor 14: 12 (DIEM) :

Manonona ny fiadanan'ny Tompo.

Rev. Dr. Jean Ravalitera

Pst Falimanana Raharindranto

Pst Jean-Teddy Ramaherijaona

Heriharijaona Ranaivoson

Laurent Randriambololona

Roland Ratiarison

Rado Ramarotafika

Ajouter un commentaire