20160203 MEULUN - Fanompoam-pivavahana, fisaorana, sy fiderana an’Andriamanitra,

Melun le 03 Février 2016, 

Ho an’i Filohan’ny FPMA Rv. Dr Jean RAVALITERA, 

Ho an’ny Mpitandrina mpandrindra sy ny filohan’ny Faritany 6, 

Ho an’ny Mpitandrina sy Mpandrindra ny tafo 39, 

Ho an’ny Fiaraha mivavaka Munich sy Vierzon, 

Ho an’ny Vahoakan’Andriamanitra eto amin’ny FPMA, 

Salamo 122 – 1 « Faly aho, raha hoy izy ireo tamiko : Andeha isika ho any an-tranon’i Jehovah » 

Ry Havana, 

Faly miarahaba anareo amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo lohan’ny Fiangonana. 

Nohon’ny fitahian’Adriamanitra, dia hankalaza ny Jobily faha 15 taona ny niorenan’ ny tafo FPMA 

Melun izahay. 

Izany tonon-kiran’ ny mpanao Salamo izany no entinay Fiangonana hanasana anareo Mpitandrina, 

Mpiandraikitra isan’ambaratonga, vahoakan’Andriamanitra rehetra eto amin’ny FPMA ho tonga 

hanatrika ny fanompoam-pivavahana, fisaorana, sy fiderana an’Andriamanitra, izay hatao ny : 

 Alahady 21 février 2016 amin’ny 3 ora tolakandro 

ao amin’ny Eglise Ste Croix Le Mée Sur Seine 

290 Avenue Maurice Dauvergne, 77350 Le MEE SUR SEINE. 

Ho antsika tsirairay anie ny fahasoavana sy ny fiadanana, ary ho Azy irery anie ny voninahitra. 

Ny Mpitandrina : Ny Filoha ny Tafo : 

Pastera ANDRIANOMENJANAHARY Solo Rtoa RAZAFIMANDIMBY Lalao

Ajouter un commentaire