COMMUNIQUES FPMA

SYNODA LEHIBE FAHA-37

Notanterahina tany Bordeaux ny 2-3-4 Novambra 2018 lasa teo ny Synoda lehibe faha 37 n’ny Fpma ka ny teny faneva tamin’izany dia izay hita ao amin’ny Matio 10 and 8.

20160419 Fanompoampivavahana Fahatsiarovana

Dia miantso antsika hiombom-bavaka hisaotra an’Andriamanitra noho ny efa nanomezany antsika an’I Tovohery Samoela RABEFITIA niara-niasa nandritra ny taona taona maro, ary koa hampahery sy hifampizara amin’ny fianakaviana ny Filazantsaran’Ilay efa nitsangana tamin’ny maty amin’izao niantsoan’Andriamanitra azy hody any Aminy izao.

20160419 Birao FAFATS 2016-2017

“Ary toy izany koa ianareo : raha fatra-paniry ny zava-panahy, dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra.” 1 Korintiana 14.12

20160307 FPMA Lille faha 05 mars 2016

Misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay nohon'ny famindrampony nahafana sy nahatanteraka ny Fetim-piangoana nafanain’ny sampana STK Fpma VATOFEHIZO sy ny filohan’ny Tafo ary ireo mpanontrona ny Asabotsy 05 mars 2016 tamin’ny TANTARA AN-DAPIHAZO narahina fiaraha-misakafo ,niaraka tamin'ny sampana 6 sy ny tafo Lille.

20160305 [FPMA Synoda Lehibe] ChoeurUni 2016: Fanambarana  5 Mars 2016

Paris, 5 Marsa 2016 Ho an'ny Faritany 6, Ho an'ny Tafo 39, Ho an'ny AMF manontolo, Ho an'ny FM Munich sy FM Vierizon/Bourges, Ho an'ny Vahoakan'Andrimanaitra ato amin'ny FPMA, Antony : ChoeurUni 2016,